Psikolojik Sermaye

psikolojiksermaye.com_tayfun_topaloglu_psikolojik_sermaye_gelistirme_egitimiBir bireyin pozitif psikolojik gelişimsel durumu olarak tanımlanabilen psikolojik sermaye kavramı; (1) Zor görevleri başarıyla tamamlamak için yeterli çabayı gösterme ve sorumluluk almak için güvene (özetkinlik) sahip olmak; (2) Şimdi ya da gelecekte başarılı olma konusunda pozitif bir atıf (iyimserlik) geliştirmek; (3) Hedeflere yönelik azim göstermek ve gerektiğinde başarılı olmak için hedeflere giden yeni yollar bulmak (umut) ve (4) Sorunlar ve zorluklar tarafından sarmalandığında başarıya ulaşmak için kendini toparlamak ve buna göğüs germek (dayanıklılık) olarak dört temel unsurdan oluşmaktadır (Luthans ve diğerleri, 2007b: 3). Bu dört faktörün bir araya gelmesiyle eşsiz bir üst yapı oluşturan psikolojik sermaye, kişinin motive olmuş bir çabaya ve azmine dayanan başarı olasılığını ve koşullarını pozitif değerlendirmesini temsil etmektedir (Luthans ve diğerleri, 2007a: 550).

Luthans ve arkadaşları (2007b: 19), psikolojik sermaye bileşenlerinin nasıl etkileşim gösterdiğini şöyle belirtmiştir: Hedeflerini başarmak konusunda planları olan ve bu planları izlemekte kararlılık gösteren umutlu insanlar, zorlukların üstesinden gelmekte daha fazla motive olacaklar ve böylece daha fazla dayanıklılık göstereceklerdir. Özgüven sahibi insanlar umutlu, iyimser yapılarını ve dayanıklılıklarını, yaşamlarındaki özel alanlara transfer edebilecek ve uygulayabileceklerdir. Dayanklı kişiler ise gerçekçi ve esnek iyimserlik için gerekli uyumcul mekanizmaları kullanmada becerikli olacaklardır. Psikolojik sermaye bileşenleri olan özgüven, umut ve dayanıklılık, sırasıyla kontrollü içselleştirilmiş durum algıları yoluyla iyimser bir açıklayıcı tarza katkı yapabilirler. Tüm bunlar, psikolojik sermaye faktörleri arasındaki etkileşimden meydana gelen pek çok pozitif sonucun sadece birer yansımasıdır.

Bu dört bileşen biraraya getirildiğinde, sinerjik bir etki yaratarak bir üst yapı (core construct / second order construct) oluşturmakta ve performans gibi örgütsel çıktıları pozitif şekilde etkilemektedir (Luthans ve diğerleri, 2007a; Luthans ve diğerleri, 2007b; Luthans ve diğerleri, 2008a; Luthans ve diğerleri, 2010). Psikolojik sermayenin en büyük rekabetçi avantajı, durumsal (state-like) bir özellik taşıması ve bu sayede eğitimlerle geliştirilmeye açık bir yönünün bulunmasıdır (Luthans ve diğerleri, 2006a; Luthans ve diğerleri, 2007ab; Luthans ve diğerleri, 2008a; Luthans ve diğerleri, 2010).

Kaynakça:

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M. ve Combs, G. M. (2006a). Psychological Capital Development: Toward A Micro-intervention. Journal of Organizational Behavior. 27: 387-393.

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B. ve Norman, S. M. (2007a). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personal Psychology. 60: 541–572.

Luthans, F., Youssef, C. M., ve Avolio, B. J. (2007b). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. New York: Oxford University Press.

Luthans, F., Avey, J. B. ve Patera, J. I. (2008a). Experimental Analysis of a Web-based Training Intervention to Develop Positive Psychological Capital. Academy of Management Learning & Education. 7(2): 209–221.

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J. ve Peterson, S. J. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Human Resource Development Quarterly. 21(1): 41-67.